Pořizování ZÚR zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona
Kód: MZP004J
Název: 7. aktualizace ZÚR Jihočeského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená aktualizace
Datum a čas posledních úprav: 31.08.2021 16:46
Předkladatel: Jihočeský kraj
Informace o místě vystavení obsahu aktualizace: https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/7-aktualizace-zur/
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: 21.08.2019
Posuzuje se: Ne
Poznámka: Na úrovni ZÚR není účelné posuzovat. S ohledem na předmět změny a její rozsah a na měřítko zpracování zásad územního rozvoje je účelnější provést případné strategické posouzení vlivů na životní prostředí až na nižší (lokální) úrovni, tj. v rámci změny územního plánu Lišov.
Text navrhovaného obsahu aktualizace: MZP004J_navrh_textNavrhu.zip (1218 kB) - 07.11.2019 09:46:17
Text stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: MZP004J_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (119 kB) - 07.11.2019 09:46:34
Datum veřejného projednání: 28.11.2019
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP004J_vp_informace.pdf (234 kB) - 07.11.2019 09:47:42
Text návrhu aktualizace: MZP004J_vp_textNavrhu.pdf (6163 kB) - 07.11.2019 09:47:42
Posuzovatel SEA:
Text stanoviska DOSS k návrhu aktualizace: MZP004J_vp_textStanoviskaDOSS.pdf (115 kB) - 23.12.2019 14:24:55
Text stanoviska DOSS k návrhu rozhodnutí o námitkách: MZP004J_vp_textStanoviskaDOSSKRozhodnuti.pdf (59 kB) - 14.04.2020 18:10:52
Mezistátní posuzování: Ne
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu aktualizace:
Podstatná úprava aktualizace: Ano
Datum opakovaného veřejného projednání: 14.07.2020
Posuzuje se: Ne
Text návrhu ZÚR po podstatné úpravě: MZP004J_podstatnaUprava2_textNavrhu.pdf (6494 kB) - 29.07.2020 15:17:05
Informace o místě a času opakovaného veřejného projednání: MZP004J_podstatnaUprava2_vpInformace.pdf (259 kB) - 29.07.2020 15:20:07
Stanovisko k potřebě posouzení podstatné úpravy: MZP004J_podstatnaUprava2_textStanoviskaKPotrebePosouzeni.pdf (167 kB) - 29.07.2020 15:20:07
Stanovisko DOSS po podstatné úpravě: MZP004J_podstatnaUprava2_textStanoviska.pdf (152 kB) - 29.07.2020 15:21:25
Text stanoviska DOSS k návrhu rozhodnutí o námitkách: MZP004J_podstatnaUprava2_textStanoviskaKNavrhuRozhodnuti.pdf (170 kB) - 27.11.2020 14:10:58
Datum schválení aktualizace: 09.04.2021
Schválená aktualizace: MZP004J_schvalenaAktualizace_schvalenaAktualizace.pdf (2057 kB) - 31.08.2021 16:46:12