Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP023G
Název: 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 12.05.2022 14:46
Předkladatel: Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
Zpráva: Ano
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ne
Informace o místě vystavení zprávy/zadání: https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/4-aktualizace-zur/
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: 20.05.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text zadání/zprávy: MZP023G_navrh_textNavrhu.pdf (1241 kB) - 03.02.2017 16:53:00
Text stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: MZP023G_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (268 kB) - 03.02.2017 16:53:00
Posuzovatel SEA: Dušková Pavla Mgr.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Šikulová Lenka RNDr. (rozená Tajmrová)
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP023G_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.zip (15960 kB) - 07.11.2019 09:58:52
Text Posouzení Natura 2000: MZP023G_posouzeni_textHodnoceniNatura.pdf (2596 kB) - 07.11.2019 09:58:52
Text návrhu ZÚR: MZP023G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.zip (6845 kB) - 07.11.2019 10:00:39
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP023G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.pdf (180 kB) - 15.11.2019 10:20:09
Mezistátní posuzování: Ne
Datum vydání stanoviska: 11.06.2021
Stanovisko k návrhu ZÚR: Souhlasné
Informace o stanovisku: MZP023G_stanovisko_informace.pdf (176 kB) - 11.06.2021 23:32:16
Text stanoviska: MZP023G_stanovisko_textStanoviska.pdf (274 kB) - 11.06.2021 23:32:16
Datum veřejného projednání: 10.05.2022
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP023G_VP_informace.pdf (231 kB) - 12.05.2022 14:38:11
Text upraveného návrhu ZÚR: MZP023G_VP_textUpravenehoNavrhu.zip (104003 kB) - 12.05.2022 14:46:12
Text upraveného Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP023G_VP_textVyhodnoceniVlivuZP.zip (83521 kB) - 12.05.2022 14:46:13
Stanovisko DOSS ke změněným částem ZÚR: MZP023G_VP_textStanoviskaZmeneneCasti.pdf (645 kB) - 12.05.2022 14:46:13
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: