Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP036G
Název: Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 21.07.2020 15:22
Předkladatel: Krajský úřad Kraje Vysočina, oprávnění investor ČEPS a.s.
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ano
Informace o místě vystavení zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání:
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: MZP036G_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (121 kB) - 30.05.2019 10:49:46
Posuzovatel SEA: Zdražil Vladimír Ing.
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP036G_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (19124 kB) - 16.03.2020 11:17:18
Text návrhu ZÚR: MZP036G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.pdf (12374 kB) - 16.03.2020 11:17:18
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP036G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.pdf (118 kB) - 07.04.2020 17:52:13
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 20.07.2020
Stanovisko k návrhu ZÚR: Souhlasné
Informace o stanovisku: MZP036G_stanovisko_informace.pdf (83 kB) - 21.07.2020 15:22:21
Text stanoviska: MZP036G_stanovisko_textStanoviska.pdf (177 kB) - 21.07.2020 15:22:21
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: