Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP036G
Název: Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Zadání/zpráva
Datum a čas posledních úprav: 30.05.2019 10:49
Předkladatel: Krajský úřad Kraje Vysočina, oprávnění investor ČEPS a.s.
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ano
Informace o místě vystavení zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání:
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: MZP036G_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (121 kB) - 30.05.2019 10:49:46
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel Natura:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ZÚR:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: