Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ULK012S
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Modlany
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 02.01.2020 11:28
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání: úřední deska
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 12.12.2019
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: ULK012S_navrh_textNavrhu.pdf (701 kB) - 02.01.2020 11:28:25
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: ULK012S_navrh_textStanoviska.pdf (242 kB) - 02.01.2020 11:28:25
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: