Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ZLK082F
Název koncepce: Návrh zadání ÚP Kroměříž
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 27.02.2020 08:47
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 01.06.2015
Předkladatel: MěÚ Kroměříž
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: ZLK082F_zadani.pdf (196 kB) - 22.06.2015 13:53:24
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 29.06.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK082F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (394 kB) - 30.06.2015 12:40:38
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Kadlecová Zuzana RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: ZLK082F_vyhodnoceni.pdf (4354 kB) - 27.02.2020 08:47:27
Text Hodnocení Natura 2000: ZLK082F_Natura.pdf (482 kB) - 27.02.2020 08:47:27
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 26.02.2020
Stanovisko SEA k ÚP: Nesouhlasné
Text stanoviska: ZLK082F_stanoviskoSEA.pdf (379 kB) - 27.02.2020 08:45:33
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: