Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Löw Jiří doc., Ing., arch.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
40841/ENV/06; 34727/ENV/11, 15528/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
3745/595/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: Löw & spol., s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Vranovská 102
Zaměstnavatel - mesto: Brno
Zaměstnavatel - PSČ: 614 00
Zaměstnavatel - telefon: 545 576 250, 545 575 250
Zaměstnavatel - fax: 545 576 250
Bydliště - ulice: Vranovská 102
Bydliště - město: Brno
Bydliště - PSČ: 614 00
Bydliště - telefon: 723 948 742
Bydliště - fax:
Email: lowaspol@lowaspol.cz
Poznámka: životní prostředí v celém rozsahu s výjimkou průmyslové výroby a technologií, specializace územní plánování (SEA)
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: Ano