Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Martiš Miroslav doc., RNDr., CSc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
47888/ENV/06, 102295/ENV/11
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
5914/948/OPV/93
Platnost do: 31.12.2016
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Ústav aplikované ekologie LF ČZU
Zaměstnavatel - ulice: nám. Smiřických 1
Zaměstnavatel - mesto: Kostelec nad Černými lesy
Zaměstnavatel - PSČ: 281 63
Zaměstnavatel - telefon: 321 694 500
Zaměstnavatel - fax: 321 694 500
Bydliště - ulice: Mánesova 7/1087
Bydliště - město: Říčany
Bydliště - PSČ: 251 01
Bydliště - telefon:
Bydliště - fax:
Email: martis@kostelec.czu.cz, martis@ri.ipex.cz, martis.m@quick.cz
Poznámka: krajinná ekologie,ekologický monitoring,SEA,znalec v oboru ochrana přírody
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: Ano