Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Hrouzek Stanislav Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
36836/ENV/06; 54430/ENV/11
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
3162/335/OPVŽP/95
Platnost do: 31.12.2016
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: VEGI, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Obvodová 3469
Zaměstnavatel - mesto: Kroměříž
Zaměstnavatel - PSČ: 767 01
Zaměstnavatel - telefon: 573 331 561-2
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Svatopluka Čecha 2612/7
Bydliště - město: Kroměříž
Bydliště - PSČ: 767 01
Bydliště - telefon: 573 339 450
Bydliště - fax:
Email: vegi.km@volny.cz
Poznámka: převažuje těžba nerostných surovin
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: