Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC932
Název záměru: Skladový a výrobní areál Ševětín II.
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceŠevětínŠevětín
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Oznamovatel: C.D.K.K.INVESTMENT s.r.o.
IČO oznamovatele: 04646291
Datum a čas posledních úprav: 28.07.2022 06:42
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.03.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 23.04.2020
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru: JHC932_oznameni.zip (30679 kB) - 24.03.2020 10:05:54
Informace o oznámení: JHC932_infOznam.pdf (146 kB) - 24.03.2020 10:05:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.05.2020
Závěry zjišťovacího řízení: JHC932_zjistovaci.pdf (381 kB) - 11.05.2020 06:42:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mužík Radomír Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
21.03.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 20.04.2022
Text dokumentace: JHC932_dokumentace.zip (81976 kB) - 12.03.2021 10:46:28
Text přepracované/doplněné dokumentace: JHC932_prepracovana.zip (112034 kB) - 21.03.2022 12:49:25
Přílohy k dokumentaci: rozesílací dopis přepracovaná dok.
JHC932_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (136 kB) - 21.03.2022 12:53:15
Informace o dokumentaci: JHC932_infDokumentace.pdf (122 kB) - 12.03.2021 10:46:28
Vrácení dokumentace: JHC932_vraceni.zip (18403 kB) - 21.04.2021 09:42:40
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHC932_posudek.pdf (1305 kB) - 27.07.2022 10:04:38
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHC932_inf1VP.pdf (187 kB) - 09.05.2022 09:47:37
Zápis z 1. veřejného projednání: JHC932_zapis1VP.pdf (201 kB) - 27.07.2022 09:21:40
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
27.07.2022
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHC932_zaveryStan.pdf (296 kB) - 28.07.2022 06:42:15
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceMagistrát města České Budějovice
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: