Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK601
Název záměru: Suchá nádrž Dubnice - Ještědský potok
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Dokumentace
Zařazení: §4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaDubniceDubnice pod Ralskem
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.10.2019 12:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Povodí Ohře, státní podnik
IČO oznamovatele: 70889988
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.09.2015
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bauer Pavel Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bauer Pavel Mgr.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Horní Ploučnice
Text oznámení záměru: LBK601_oznameni.zip (9262 kB) - 02.09.2015 15:51:50
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části oznámení
Informace o oznámení: LBK601_infOznam.pdf (120 kB) - 02.09.2015 15:51:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.10.2015
Závěry zjišťovacího řízení: LBK601_zjistovaci.pdf (1058 kB) - 22.10.2015 08:44:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Obrdlík Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Šikulová Lenka RNDr. (rozená Tajmrová)
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
24.07.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 23.08.2019
Text dokumentace: LBK601_dokumentace.zip (649332 kB) - 24.07.2019 12:48:59
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části dokumentace
Vrácení dokumentace: LBK601_vraceni.pdf (405 kB) - 25.10.2019 12:32:49
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: