Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6041
Název záměru: Modernizace plavebního stupně Srnojedy
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/9.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubicePardubiceLány na Důlku
Pardubický krajPardubiceRybitvíRybitví
Pardubický krajPardubiceSrnojedySrnojedy
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 28.06.2007 07:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové
IČ oznamovatele: 70890005
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV6041_oznameni.pdf (1658 kB) - 29.08.2006 05:37:31
Informace o oznámení: OV6041_infOznam.pdf (179 kB) - 04.10.2006 06:09:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6041_zjistovaci.pdf (197 kB) - 04.10.2006 06:20:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV6041_dokumentace.pdf (1745 kB) - 15.01.2007 06:55:04
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV6041_infDokumentace.pdf (181 kB) - 15.01.2007 06:55:10
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Varga Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV6041_posudek.pdf (1197 kB) - 23.04.2007 07:24:56
Informace o posudku: OV6041_infPosudek.pdf (180 kB) - 23.04.2007 07:25:02
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV6041_zaveryStan.pdf (248 kB) - 28.06.2007 06:39:41
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýPardubiceMagistrát města Pardubic
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: