Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK951
Název záměru: Přeložka I/13, Děčín - Ludvíkovice (Folknářská spojka)
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Dokumentace
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajDěčínDěčínBřeziny u Děčína
Ústecký krajDěčínDěčínDěčín
Ústecký krajDěčínDěčínFolknáře
Ústecký krajDěčínLudvíkoviceLudvíkovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: Wed Apr 12 15:17:49 CEST 2017
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ULK951_oznameni.zip (15735 kB) - 02.12.2015 14:57:38
Informace o oznámení: ULK951_infOznam.pdf (135 kB) - 15.01.2016 09:38:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Fri Jan 15 00:00:00 CET 2016
Závěry zjišťovacího řízení: ULK951_zjistovaci.pdf (923 kB) - 18.01.2016 09:30:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK951_infZjistovaci.pdf (134 kB) - 15.01.2016 14:21:38
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Krajíček Libor RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Volf Ondřej Mgr.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Fri Feb 03 00:00:00 CET 2017
Termín pro zaslání vyjádření: Mon Mar 06 00:00:00 CET 2017
Text dokumentace: ULK951_dokumentace.pdf (7506 kB) - 01.02.2017 08:21:24
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Vypořádání připomínek ze ZŘ
ULK951_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (279 kB) - 01.02.2017 08:21:24
Situace 1:5000s limity využití území
ULK951_prilohaDokumentaceDOC_2.zip (8850 kB) - 01.02.2017 08:25:03
Kartogramy
ULK951_prilohaDokumentaceDOC_3.zip (200 B) - 01.02.2017 08:25:32
Modelové hodnocení ovzduší
ULK951_prilohaDokumentaceDOC_4.zip (8853 kB) - 01.02.2017 08:27:11
Akustická studie
ULK951_prilohaDokumentaceDOC_5.zip (30492 kB) - 01.02.2017 08:30:01
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví
ULK951_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (1451 kB) - 01.02.2017 08:31:13
Biologický průzkum
ULK951_prilohaDokumentaceDOC_7.zip (5106 kB) - 01.02.2017 08:31:44
Upřesnění geologické a strukturně-tektonické stavb
ULK951_prilohaDokumentaceDOC_8.pdf (1011 kB) - 01.02.2017 08:33:16
Posouzení vlivů na PO a EVL
ULK951_prilohaDokumentaceDOC_9.pdf (1854 kB) - 01.02.2017 08:33:53
Kartogramy
ULK951_prilohaDokumentaceDOC_10.zip (2680 kB) - 01.02.2017 08:38:36
Informace o dokumentaci: ULK951_infDokumentace.pdf (44 kB) - 01.02.2017 08:35:01
Text vyhodnocení na Naturu 2000: ULK951_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (1854 kB) - 01.02.2017 08:34:09
Vrácení dokumentace: ULK951_vraceni.zip (3814 kB) - 12.04.2017 15:17:49
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Informace o stanovisku:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: