Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK879
Název záměru: Zařízení pro energetické využívání odpadu - ZEVO Vsetín
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínVsetínVsetín
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.10.2021 08:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zásobování teplem Vsetín a. s., Jiráskova 1326, 755 01 Vsetín
IČ oznamovatele: 45192588
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.10.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 08.11.2018
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: ZLK879_oznameni.zip (27389 kB) - 08.10.2018 13:46:25
Informace o oznámení: ZLK879_infOznam.pdf (254 kB) - 08.10.2018 13:46:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.11.2018
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK879_zjistovaci.pdf (452 kB) - 23.11.2018 09:02:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýVsetínMěstský úřad Vsetín
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
23.03.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 22.04.2021
Text dokumentace: ZLK879_dokumentace.pdf (12758 kB) - 11.06.2019 07:29:51
Text přepracované/doplněné dokumentace: ZLK879_prepracovana.zip (17855 kB) - 23.03.2021 07:40:07
Přílohy k dokumentaci: Příloha 1 situace 10 000
ZLK879_prilohaDokumentaceDOC_1.docx (1202 kB) - 11.06.2019 07:29:51
Příloha 2 situace záměru
ZLK879_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (3037 kB) - 11.06.2019 07:30:19
Příloha 3 Proudové schéma
ZLK879_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (76 kB) - 11.06.2019 07:30:39
Příloha 4 Rozptylová studie
ZLK879_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (14628 kB) - 11.06.2019 07:31:04
Příloha 5 Akustická studie
ZLK879_prilohaDokumentaceDOC_5.zip (2196 kB) - 11.06.2019 07:31:59
Příloha 6 Hodnocení vlivu na veřejné zdraví
ZLK879_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (1142 kB) - 11.06.2019 07:32:20
Příloha 7 Vypořádánáí připomínek ze zjišťovacího ř
ZLK879_prilohaDokumentaceDOC_7.pdf (1678 kB) - 11.06.2019 07:32:39
Příloha 8 Podklady
ZLK879_prilohaDokumentaceDOC_8.pdf (186 kB) - 11.06.2019 07:32:58
PŘÍLOHY PŘEPRACOVANÉ DOKUMENTACE
ZLK879_prilohaDokumentaceDOC_9.zip (31904 kB) - 11.11.2020 12:08:43
Informace o dokumentaci: ZLK879_infDokumentace.pdf (259 kB) - 23.03.2021 07:40:07
Vrácení dokumentace: ZLK879_vraceni.pdf (178 kB) - 26.07.2019 07:28:03
ZLK879_vraceni.pdf (203 kB) - 07.11.2019 08:37:37
ZLK879_vraceni.pdf (270 kB) - 12.01.2021 13:14:15
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Gresl Josef Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ZLK879_posudek.zip (63778 kB) - 08.10.2021 07:59:15
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
05.05.2021
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ZLK879_inf1VP.pdf (258 kB) - 04.05.2021 15:57:58
Zápis z 1. veřejného projednání: ZLK879_zapis1VP.pdf (311 kB) - 08.10.2021 07:59:49
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
08.10.2021
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ZLK879_zaveryStan.pdf (657 kB) - 08.10.2021 08:00:20
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: