Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP027G
Název: 6. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená ZÚR
Datum a čas posledních úprav: 18.07.2018 17:00
Předkladatel: Krajský úřad Jihočeského kraje Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ano
Informace o místě vystavení zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: 09.05.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text zadání/zprávy: MZP027G_navrh_textNavrhu.zip (4018 kB) - 17.05.2017 08:11:58
Text stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: MZP027G_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (145 kB) - 17.05.2017 08:09:29
Posuzovatel SEA: Dušková Pavla Mgr.
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP027G_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.zip (4894 kB) - 13.07.2017 15:47:17
Text návrhu ZÚR: MZP027G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.pdf (13706 kB) - 13.07.2017 15:47:17
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP027G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.zip (598 kB) - 11.08.2017 14:41:39
Mezistátní posuzování: Ne
Datum vydání stanoviska: 21.08.2017
Stanovisko k návrhu ZÚR: Souhlasné
Informace o stanovisku: MZP027G_stanovisko_informace.pdf (56 kB) - 22.08.2017 15:27:44
Text stanoviska: MZP027G_stanovisko_textStanoviska.pdf (70 kB) - 22.08.2017 15:27:44
Datum veřejného projednání: 25.10.2017
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP027G_VP_informace.pdf (227 kB) - 13.11.2017 16:59:44
Text upraveného návrhu ZÚR: MZP027G_VP_textUpravenehoNavrhu.pdf (13652 kB) - 13.11.2017 16:59:44
Text upraveného Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP027G_VP_textVyhodnoceniVlivuZP.zip (4467 kB) - 13.11.2017 16:59:44
Stanovisko DOSS ke změněným částem ZÚR: MZP027G_VP_textStanoviskaZmeneneCasti.pdf (46 kB) - 13.11.2017 16:59:44
Stanovisko DOSS k návrhu rozhodnutí o námitkách: MZP027G_VP_textStanoviskaRozhodnutiNamitky.pdf (47 kB) - 15.12.2017 14:16:02
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: 09.03.2018
Schválená ZÚR: MZP027G_VP_schvalenaZUR.docx (11 kB) - 18.07.2018 17:00:58