Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: OLK001S
Název koncepce: Návrh zadání Územního plánu Vikantice
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 15.01.2020 10:03
Návrh zprávy: Ano
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Městský úřad Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 07.01.2020
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: OLK001S_navrh_textNavrhu.pdf (424 kB) - 15.01.2020 10:03:21
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: OLK001S_navrh_textStanoviska.pdf (379 kB) - 15.01.2020 10:03:21
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: