Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC611F
Název koncepce: Senohraby - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 10.02.2020 16:11
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 02.09.2016
Předkladatel: MěÚ Říčany
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: STC611F_zadani.pdf (399 kB) - 08.09.2016 13:39:55
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 22.09.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC611F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.docx (61 kB) - 03.10.2016 16:26:52
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 29.06.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 29.07.2017
Posuzovatel: Calábek Aleš Ing., MBA
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Text  návrhu (ÚP): STC611F_navrh.pdf (954 kB) - 29.06.2017 10:57:54
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC611F_vyhodnoceni.pdf (6465 kB) - 29.06.2017 10:55:29
Text Hodnocení Natura 2000: STC611F_Natura.pdf (1686 kB) - 29.06.2017 10:55:29
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 04.02.2020
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC611F_stanoviskoSEA.pdf (283 kB) - 10.02.2020 16:11:13
Datum veřejného projednání: 10.04.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 17.04.2019
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: STC611F_infoVP.pdf (304 kB) - 30.12.2019 10:40:10