Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Talavašek Josef Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
46984/ENV/06, 2955/ENV/11
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
5145/815/OPV/93
Platnost do: 31.12.2016
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Báňské projekty Teplice, a.s.
Zaměstnavatel - ulice: Kollárova 1879/11
Zaměstnavatel - mesto: Teplice
Zaměstnavatel - PSČ: 415 36
Zaměstnavatel - telefon: 417 559 134
Zaměstnavatel - fax: 417 559 222
Bydliště - ulice: Jungmannova 766/2
Bydliště - město: Teplice
Bydliště - PSČ: 415 01
Bydliště - telefon: 474 540 954
Bydliště - fax:
Email: talavasek@bpt.cz, talavasek@seznam.cz
Poznámka: EIA, rozptylové a hlukové studie
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: