Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Pešková Hana Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
32997/ENV/10, 40990/ENV/15
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
43811/ENV/06
Platnost do: 13.01.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: DHW, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Kostelní 165
Zaměstnavatel - mesto: Český Krumlov
Zaměstnavatel - PSČ: 381 01
Zaměstnavatel - telefon: 606 606 986
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Kostelní 165
Bydliště - město: Český Krumlov
Bydliště - PSČ: 381 01
Bydliště - telefon: 606 606 986
Bydliště - fax:
Email: hanapeskova@email.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano