Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA729
Název záměru: Parkovací dům Budějovická, Praha 4 - Krč
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaKrč
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 23.04.2019 09:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BELLMARK ASSET MANAGEMENT a.s.
IČ oznamovatele: 28221966
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.06.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Alinče Zbyněk RNDr.
Text oznámení záměru: PHA729_oznameni.zip (72472 kB) - 22.06.2010 09:44:18
Informace o oznámení: PHA729_infOznam.pdf (266 kB) - 22.06.2010 09:44:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.08.2010
Závěry zjišťovacího řízení: PHA729_zjistovaci.PDF (4651 kB) - 20.08.2010 10:17:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 4
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Píša Václav Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA729_dokumentace.zip (243007 kB) - 21.12.2010 10:25:11
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA729_infDokumentace.pdf (360 kB) - 21.12.2010 10:05:33
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
28.03.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA729_posudek.pdf (1558 kB) - 28.03.2011 10:08:22
Informace o posudku: PHA729_infPosudek.pdf (251 kB) - 28.03.2011 10:08:23
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
18.04.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA729_inf1VP.PDF (258 kB) - 18.04.2011 08:12:36
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA729_zapis1VP.pdf (414 kB) - 28.06.2011 12:45:52
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
28.06.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA729_zaveryStan.pdf (1943 kB) - 28.06.2011 12:46:27
Prodloužení stanoviska: PHA729_prodlouzeniStan.pdf (315 kB) - 23.04.2019 09:23:56
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: