Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
39125/ENV/06; 45651/ENV/11
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
2104/324/OPV/93
Platnost do: 31.12.2016
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: AQUATEST, a.s.
Zaměstnavatel - ulice: Geologická 4
Zaměstnavatel - mesto: Praha 5
Zaměstnavatel - PSČ: 152 00
Zaměstnavatel - telefon: 604 210 658
Zaměstnavatel - fax: 234 607 723
Bydliště - ulice: Sulice-Želivec 153
Bydliště - město: Kamenice
Bydliště - PSČ: 251 68
Bydliště - telefon: 604 210 658
Bydliště - fax:
Email: skorepa@aquatest.cz
Poznámka: hydrogeologie, životní prostředí
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: