Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Vondráček Ladislav Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
34807/ENV/06; 49733/ENV/11
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
8391/1317/OPV/93
Platnost do: 31.12.2016
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: ENVING, spol. s r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Staňkova 557/18a
Zaměstnavatel - mesto: Brno
Zaměstnavatel - PSČ: 602 00
Zaměstnavatel - telefon: 549 210 356
Zaměstnavatel - fax: 541 240 857
Bydliště - ulice: Bělohorská 143
Bydliště - město: Brno
Bydliště - PSČ: 636 00
Bydliště - telefon: 603 417 349
Bydliště - fax:
Email: vondracek@enving.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: