Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Vorel Josef Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
20887/ENV/06, 103039/ENV/10, 76438/ENV/15
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
5974/957/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Ing. Josef Vorel
Zaměstnavatel - ulice: Černohorská 611
Zaměstnavatel - mesto: Prachatice
Zaměstnavatel - PSČ: 383 01
Zaměstnavatel - telefon: 388 318 340, 603 263 437
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Černohorská 611
Bydliště - město: Prachatice
Bydliště - PSČ: 383 01
Bydliště - telefon: 388 318 340, 603 263 437
Bydliště - fax:
Email: vorel.josef@cbox.cz
Poznámka: občanská vybavenost, zemědělské a průmyslové stavby,
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: