Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Licková Gabriela Bc. RNDr., Ph.D.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
39760/ENV/06; 65318/ENV/11, 21552/ENV/16, MZP/2021/710/5669
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
8779/1012/OPVŽP/97
Platnost do: 31.12.2026
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: MISOT, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Pařížská 1524/5
Zaměstnavatel - mesto: Teplice
Zaměstnavatel - PSČ: 415 01
Zaměstnavatel - telefon: 354 436 299
Bydliště - ulice: Blanická 166/20
Bydliště - město: Cheb
Bydliště - PSČ: 350 02
Bydliště - telefon: 777 293 278
Email: lickova@misot.cz, misot@misot.cz
Poznámka: těžba a úprava - hornická činnost, dobývací prostor, průmyslové parky a areály, silniční doprava a parkovací plochy, nakládání s podzemními nebo povrchovými vodami, odpadové hospodářství, sportoviště, golfová hřiště, větrné elektrárny, nadzemní vedení elektrické energie, hlubinné vrty, odkaliště, územní plánování
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano