Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK521
Název záměru: Zástavba rekreačních objektů v České Skalici – Spytě na p.p.č. 1590/28, 68/2, 68/3
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/10.11
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodČeská SkaliceSpyta
Královéhradecký krajNáchodČeská SkaliceČeská Skalice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.08.2020 11:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Beste - Investering, s. r. o.
IČ oznamovatele: 27286002
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: HKK521_oznameni.pdf (3114 kB) - 24.11.2009 08:24:50
Informace o oznámení: HKK521_infOznam.pdf (164 kB) - 24.11.2009 08:25:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.12.2009
Závěry zjišťovacího řízení: HKK521_zjistovaci.pdf (201 kB) - 23.12.2009 09:55:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
05.02.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 07.03.2013
Text dokumentace: HKK521_dokumentace.pdf (4315 kB) - 10.09.2010 10:31:51
Text přepracované/doplněné dokumentace: HKK521_prepracovana.zip (21796 kB) - 05.02.2013 09:31:05
Informace o dokumentaci: HKK521_infDokumentace.pdf (256 kB) - 05.02.2013 09:31:05
Vrácení dokumentace: HKK521_vraceni.pdf (152 kB) - 27.10.2010 07:58:05
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
20.05.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 19.06.2013
Text posudku: HKK521_posudek.zip (647 kB) - 20.05.2013 11:02:25
Informace o posudku: HKK521_infPosudek.pdf (253 kB) - 20.05.2013 11:02:25
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK521_inf1VP.pdf (257 kB) - 31.05.2013 10:58:47
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK521_zapis1VP.pdf (248 kB) - 26.06.2013 11:55:47
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
25.07.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: HKK521_zaveryStan.pdf (280 kB) - 24.07.2013 10:11:04
Prodloužení stanoviska: HKK521_prodlouzeniStan.pdf (171 kB) - 04.08.2020 11:59:57
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: V předchozích řízeních podle zákona byl záměr předložen pod názvem „Zástavba rekreačních objektů, rekreačních ploch a komunikací Česká Skalice“. Na žádost oznamovatele je v dalších řízeních záměr předkládán pod názvem „Zástavba rekreačních objektů v České Skalici – Spytě na p.p.č. 1590/28, 68/2, 68/3“.