Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4207
Název záměru: CTPark Teplice III.
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Dokumentace
Zařazení:
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceModlanyModlany
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 20.11.2020 15:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CTP Invest, spol. s r.o., Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec
IČO oznamovatele: 26166453
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mitev Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
23.11.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 23.12.2020
Text dokumentace: OV4207_dokumentace.pdf (3749 kB) - 07.08.2020 10:01:04
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV4207_prepracovana.zip (70468 kB) - 20.11.2020 15:28:31
Přílohy k dokumentaci: Přílohy
OV4207_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (104412 kB) - 03.09.2020 08:15:38
Příloha_02 Rozptylová studie
OV4207_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (3930 kB) - 04.09.2020 07:38:59
Příloha_03 Hluková studie
OV4207_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (2675 kB) - 04.09.2020 07:39:18
Příloha_04 Dopravní studie
OV4207_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (5356 kB) - 04.09.2020 07:39:53
Příloha_05 Biologické hodnocení
OV4207_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (50046 kB) - 04.09.2020 07:41:53
Příloha_01 Výkresy
OV4207_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (909 kB) - 04.09.2020 07:43:18
Příloha_01 Výkresy 2
OV4207_prilohaDokumentaceDOC_7.pdf (1450 kB) - 04.09.2020 07:43:30
Příloha_07 Geologický průzkum
OV4207_prilohaDokumentaceDOC_8.pdf (2175 kB) - 04.09.2020 07:44:00
Informace o dokumentaci: OV4207_infDokumentace.pdf (159 kB) - 20.11.2020 15:25:44
Vrácení dokumentace: OV4207_vraceni.pdf (81 kB) - 22.10.2020 08:03:46
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: