Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Soukup Josef doc., Ing., CSc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
46319/ENV/06; 89706/ENV/11
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
16716/4552/OEP/92
Platnost do: 31.12.2016
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: UJEP, Ústí nad Labem, FVTM
Zaměstnavatel - ulice: Hoření 13
Zaměstnavatel - mesto: Ústí nad Labem
Zaměstnavatel - PSČ: 400 96
Zaměstnavatel - telefon:
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Rabasova 41
Bydliště - město: Ústí nad Labem
Bydliště - PSČ: 400 11
Bydliště - telefon: 603 834 385
Bydliště - fax:
Email: soukupj@fvtm.ujep.cz, d.ec@volny.cz
Poznámka: těžba, výroba, energetika
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: