Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Obrdlík Pavel Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
87742/ENV/15
Platnost do: 20.01.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: EKOPONTIS, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Cejl 511/43
Zaměstnavatel - mesto: Brno
Zaměstnavatel - PSČ: 602 00
Zaměstnavatel - telefon: 774 854 447
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Cejl 511/43
Bydliště - město: Brno
Bydliště - PSČ: 602 00
Bydliště - telefon:
Bydliště - fax:
Email: obrdlik@ekopontis.cz
Poznámka: ochrana přírody a krajiny
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: