Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Vacek Oldřich RNDr., CSc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
55721/ENV/06; 22133/ENV/12, 6834/ENV/17
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
7269/1089/OPVŽP/02
Platnost do: 27.09.2022
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra zahradní a krajinné architektury
Zaměstnavatel - ulice: Kamýcká 129
Zaměstnavatel - mesto: Praha 6 -Suchdol
Zaměstnavatel - PSČ: 160 00
Zaměstnavatel - telefon:
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Suchdolské náměstí 12
Bydliště - město: Praha - Suchdol
Bydliště - PSČ: 165 00
Bydliště - telefon: 603 858 558
Bydliště - fax:
Email: vacek@af.czu.cz, vacek.oldrich@gmail.com
Poznámka: pedologie, krajinný ráz
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: