Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Láznička Vladimír Ing., PhD.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
20450/ENV/06; 92791/ENV/11; 79748/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
6582/1056/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Mendelova univerzita v Brně
Zaměstnavatel - ulice: Zemědělská 1
Zaměstnavatel - mesto: Brno
Zaměstnavatel - PSČ: 613 00
Zaměstnavatel - telefon:
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Vojtova 3
Bydliště - město: Brno
Bydliště - PSČ: 639 00
Bydliště - telefon: 608 624 949
Bydliště - fax:
Email: vladimir.laznicka@gmail.com
Poznámka: zemědělství, vodohospodářské stavby, doprava, lesnictví, stavby a infrastruktura v krajině, rekreace a sport, nerostné suroviny, územní plánování, ochrana přírody a krajiny
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: