Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7189
Název záměru: Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) - Veselí n.M. (mimo)
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/44
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínBzenecBzenec
Jihomoravský krajHodonínKyjovKyjov
Jihomoravský krajHodonínKyjovNětčice u Kyjova
Jihomoravský krajHodonínMoravský PísekMoravský Písek
Jihomoravský krajHodonínSkoroniceSkoronice
Jihomoravský krajHodonínVeselí nad MoravouVeselí nad Moravou
Jihomoravský krajHodonínVeselí nad MoravouVeselí-Předměstí
Jihomoravský krajHodonínVeselí nad MoravouZarazice
Jihomoravský krajHodonínVlkošVlkoš u Kyjova
Jihomoravský krajHodonínVracovVracov
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 10 Praha 1
IČO oznamovatele: 70994234
Datum a čas posledních úprav: 27.02.2020 10:28
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.02.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 15.03.2019
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc. RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Blahník Petr, RNDr.
Dotčené ptačí oblasti: Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV7189_oznameni.zip (89731 kB) - 11.02.2019 12:07:51
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: OV7189_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (9253 kB) - 11.02.2019 12:07:51
Informace o oznámení: OV7189_infOznam.pdf (322 kB) - 11.02.2019 12:07:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.03.2019
Závěry zjišťovacího řízení: OV7189_zjistovaci.zip (1642 kB) - 22.03.2019 07:50:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bosák Jaroslav Bc. RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
15.11.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 16.12.2019
Text dokumentace: OV7189_dokumentace.pdf (3513 kB) - 12.11.2019 08:21:51
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Přehledná situace
OV7189_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (2383 kB) - 12.11.2019 08:21:51
Celková situace
OV7189_prilohaDokumentaceDOC_2.zip (31840 kB) - 12.11.2019 08:25:12
Mapy životního prostředí
OV7189_prilohaDokumentaceDOC_3.zip (8111 kB) - 12.11.2019 08:26:15
Mostní objekty
OV7189_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (294 kB) - 12.11.2019 08:26:39
Posouzení dle § 45i
OV7189_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (11003 kB) - 12.11.2019 08:27:36
Hodnocení dle § 67
OV7189_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (5191 kB) - 12.11.2019 08:28:05
Migrační studie
OV7189_prilohaDokumentaceDOC_7.pdf (5184 kB) - 12.11.2019 08:28:46
Hluková studie
OV7189_prilohaDokumentaceDOC_8.pdf (7457 kB) - 12.11.2019 08:29:41
Rozptylová studie
OV7189_prilohaDokumentaceDOC_9.pdf (45508 kB) - 12.11.2019 08:32:00
Posouzení vlvu na krajinný ráz
OV7189_prilohaDokumentaceDOC_10.pdf (61444 kB) - 12.11.2019 08:34:47
Posouzení vlivu na veřejné zdraví
OV7189_prilohaDokumentaceDOC_11.pdf (492 kB) - 12.11.2019 08:35:23
Posouzení dle rámcové směrnice vody
OV7189_prilohaDokumentaceDOC_12.pdf (12512 kB) - 12.11.2019 08:36:49
Vyhodnocení vlivu na klima
OV7189_prilohaDokumentaceDOC_13.pdf (7075 kB) - 12.11.2019 08:37:32
Soulad s ÚPD
OV7189_prilohaDokumentaceDOC_14.zip (1984 kB) - 12.11.2019 08:39:25
Stanoviska NATURA 2000
OV7189_prilohaDokumentaceDOC_15.zip (2030 kB) - 12.11.2019 08:40:18
Vypořádání připomínek
OV7189_prilohaDokumentaceDOC_16.pdf (291 kB) - 12.11.2019 08:40:41
Osvědčení o autorizaci
OV7189_prilohaDokumentaceDOC_17.pdf (929 kB) - 12.11.2019 08:41:11
Informace o dokumentaci: OV7189_infDokumentace.pdf (158 kB) - 12.11.2019 08:21:51
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Láznička Vladimír Ing., Ph.D.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Losík Jan Mgr., Ph.D
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV7189_posudek.zip (2148 kB) - 27.02.2020 10:24:46
Informace o posudku:
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: OV7189_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (568 kB) - 27.02.2020 10:24:46
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV7189_zaveryStan.pdf (436 kB) - 27.02.2020 10:28:37
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: