Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Peták Petr RNDr., CSc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
42245/ENV/06, 14304/ENV/11
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
17159/4675/OEP/92
Platnost do: 31.12.2016
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice: Na Hřebenkách 86
Zaměstnavatel - mesto: Praha 5
Zaměstnavatel - PSČ: 150 00
Zaměstnavatel - telefon: 602 212 279
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Na Hřebenkách 86
Bydliště - město: Praha 5
Bydliště - PSČ: 150 00
Bydliště - telefon: 602 212 279
Bydliště - fax:
Email: petak@praha5.net
Poznámka: životní prostředí, nebezpečné odpady, chemie
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: