Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Březová Kateřina Bc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
96021/ENV/11, 3197/ENV/17
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
66779/ENV/06; 41320/ENV/07
Platnost do: 20.06.2022
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Bc. Kateřina Březová - Ekoporadenství
Zaměstnavatel - ulice: Nová Studnice 7
Zaměstnavatel - mesto: Hradečno - Nová Studnice
Zaměstnavatel - PSČ: 27304
Zaměstnavatel - telefon: 604 113 145
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Řisuty č. 42
Bydliště - město: Řisuty u Slaného
Bydliště - PSČ: 273 78
Bydliště - telefon: 607 522 100
Bydliště - fax:
Email: brezova@tiscali.cz, brezova@ekoporadenstvi.ic.cz
Poznámka: www.ekoporadenstvi.ic.cz
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: Ano