Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Březová Kateřina Bc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
96021/ENV/11; 3197/ENV/17; MZP/2022/710/2242
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
41320/ENV/07
Platnost do: 20.06.2027
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Bc. Kateřina Březová - Ekoporadenství
Zaměstnavatel - ulice: Nová Studnice 7
Zaměstnavatel - mesto: Hradečno - Nová Studnice
Zaměstnavatel - PSČ: 27304
Zaměstnavatel - telefon: 604 113 145
Bydliště - ulice: Řisuty č. 42
Bydliště - město: Řisuty u Slaného
Bydliště - PSČ: 273 78
Bydliště - telefon: 607 522 100
Email: brezova@tiscali.cz, brezova@ekoporadenstvi.ic.cz
Poznámka: www.ekoporadenstvi.ic.cz
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano