Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Rosa Alexandr Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
45584/ENV/06; 72490/ENV/11, 34745/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
6668/1013/OPVŽP/96
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Podůlšany 7
Bydliště - město: Opatovice nad Labem
Bydliště - PSČ: 533 45
Bydliště - telefon: 736 745 989
Bydliště - fax:
Email: alexandr.rosa@seznam.cz
Poznámka: odpady, ovzduší, vodní hospodářství, doprava, ISO 14 001, OHSAS, chemické látky, energetika, dřevařský a papírenský průmysl, kosmetický průmysl, chemický průmysl
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: