Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Hanslík Aleš Ing., Ph.D.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
90575/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
58626/ENV/12
Platnost do: Sun Jul 24 00:00:00 CEST 2022
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Vladislava Vančury 424/44
Bydliště - město: Hlučín
Bydliště - PSČ: 748 01
Bydliště - telefon: 739 064 455
Bydliště - fax:
Email: ales.hanslik@gmail.com , info@aleshanslik.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano