Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Vohralíková Jana Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
37490/ENV/06; 32851/ENV/11
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
17321/4744/OEP/92
Platnost do: 31.12.2016
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Tractebel Engineering, a.s.
Zaměstnavatel - ulice: Pernerova 168
Zaměstnavatel - mesto: Pardubice
Zaměstnavatel - PSČ: 531 54
Zaměstnavatel - telefon: 466 818 339, 607 594 836
Zaměstnavatel - fax: 466 818 190
Bydliště - ulice: Dvakačovice 29
Bydliště - město: Hrochův Týnec
Bydliště - PSČ: 538 62
Bydliště - telefon: 469 692 643
Bydliště - fax:
Email: janavohralikova@seznam.cz
Poznámka: www.engineering-gdfsuez.com;specialista pro životní prostředí - samostatný projektant
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: