Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Ryšlavý Zbyněk RNDr., CSc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
46865/ENV/06; 52013/ENV/11
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
3747/597/OPV/93
Platnost do: 31.12.2016
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Ryšlavý Zbyněk RNDr.,CSc.- environmentální konsultant
Zaměstnavatel - ulice: Sametová 734
Zaměstnavatel - mesto: Liberec
Zaměstnavatel - PSČ: 460 01
Zaměstnavatel - telefon: 048/6203190
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Sametová 734
Bydliště - město: Liberec
Bydliště - PSČ: 460 01
Bydliště - telefon: 048/422823
Bydliště - fax:
Email: zryslavy@hotmail.com; zar@volny.cz
Poznámka: další tel: 0604/809203
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: