Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Ládyš Libor Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
48068/ENV/06, 3032/ENV/11, 70572/ENV/15
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
3772/603/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: EKOLA group, spol. s r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Mistrovská 558/4
Zaměstnavatel - mesto: Praha 10
Zaměstnavatel - PSČ: 108 00
Zaměstnavatel - telefon: 274 784 927 - 9
Zaměstnavatel - fax: 274 784 927 - 9
Bydliště - ulice: Kubelíkova 1655/8
Bydliště - město: Praha 3
Bydliště - PSČ: 130 00
Bydliště - telefon:
Bydliště - fax:
Email: libor.ladys@ekolagroup.cz, ekola@ekolagroup.cz
Poznámka: Dobývání nerostů, těžba, dopravní zařízení, klasická energetika, průmysl stavebních hmot, lehký průmysl, odpadové hospodářství, dřevařský a papírenský průmysl, obchodní a skladové areály, SEA, EIA, hluk, ostatní
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano