Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Pízová Naděžda RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
38060/ENV/06, 109124/ENV/10
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
14361/2211/OHRV/93
Platnost do: 31.12.2016
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: RNDr. Naděžda Pízová - EKOBÁZE
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Ke Koh - i - nooru 1456/5
Bydliště - město: Praha 5
Bydliště - PSČ: 155 00
Bydliště - telefon: 777 311 175
Bydliště - fax:
Email: pizova@gmail.com
Poznámka: zemědělství a lesní hosp., vodní hosp., výroba a zpracování kovů, dřev. a papír. prům., prům. stav. hmot, dopravní zařízení, lehký průmysl, odpadové hospodářství, průmysl stavebních hmot, ostatní
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano