Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Charouzek Josef Ing. ml.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
76660/ENV/13, MZP/2017/710/1350, MZP/2022/710/2068
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
32227/ENV/09
Platnost do: 01.11.2027
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: GET s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Perucká 2540/11a
Zaměstnavatel - mesto: Praha 2
Zaměstnavatel - PSČ: 120 00
Zaměstnavatel - telefon: 233 370 741
Bydliště - ulice: Brodského 1667/10
Bydliště - město: Praha
Bydliště - PSČ: 149 00
Bydliště - telefon: 606 765 571
Email: charouzek@get.cz, j.charouzek@centrum.cz
Poznámka: geologie, zemědělské stavby, stavební hmoty, rekultivace území
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: