Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Růžička Jaroslav RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
23775/ENV/13; MZP/2018/710/4960; MZP/2023/710/2748
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
85184/ENV/08
Platnost do: 28.11.2028
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: RNDr. Jaroslav Růžička - ENVIKV
Zaměstnavatel - ulice: Arbesova 1014/10
Zaměstnavatel - mesto: Karlovy Vary
Zaměstnavatel - PSČ: 360 17
Zaměstnavatel - telefon: 602 133 864
Bydliště - ulice: Arbesova 1014/10
Bydliště - město: Karlovy Vary
Bydliště - PSČ: 360 17
Bydliště - telefon: 602 133 864
Email: envikv@seznam.cz
Poznámka: energetika, odpady, hluk, ovzduší, krajina, dendrologie, voda, půda, ÚSES
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: Ano