Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Procházka Jiří RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
43139/ENV/06, 45966/ENV/11, 23098/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
135/13/OPVŽP/94
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: EKOAUDIT, spol. s r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Podnásepní 1h
Zaměstnavatel - mesto: Brno
Zaměstnavatel - PSČ: 602 00
Zaměstnavatel - telefon: 543 235 063, 602 555 230
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Botanická 32
Bydliště - město: Brno
Bydliště - PSČ: 602 00
Bydliště - telefon: 602 555 230, 543 235 063
Bydliště - fax:
Email: prochazka@ekoaudit.cz
Poznámka: autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: