Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Jareš Radek Mgr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
38212/ENV/15
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
112632/ENV/10
Platnost do: Mon Jan 18 00:00:00 CET 2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Pašinka 107
Bydliště - město: Pašinka
Bydliště - PSČ: 280 02
Bydliště - telefon: 774 276 380
Bydliště - fax:
Email: radek.jares@gmail.com
Poznámka: ovzduší, hluk, GIS, SEA, HIA
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: Ano