Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Starý Jiří RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
88006/ENV/07; 86411/ENV/12, 6718/ENV/17
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
17683/3043/OIP/03
Platnost do: 01.11.2022
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: NORTHGEO-RNDr. Jiří Starý
Zaměstnavatel - ulice: Jizerská 2945/61
Zaměstnavatel - mesto: Ústí nad Labem
Zaměstnavatel - PSČ: 400 11
Zaměstnavatel - telefon: 728 069 069
Bydliště - ulice: Jizerská 2945/61
Bydliště - město: Ústí nad Labem
Bydliště - PSČ: 400 11
Bydliště - telefon: 728 069 069
Email: jiristary@atlas.cz
Poznámka: geologie, odpadové hospodářství, vodní hospodářství, silniční doprava, energetika
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: Ano