Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Horák Jan RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
42328/ENV/06; 80148/ENV/11
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
16237/4368/OEP/92
Platnost do: 31.12.2016
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: SCES-Group, spol. s r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Petrská 1178
Zaměstnavatel - mesto: Praha
Zaměstnavatel - PSČ: 110 00
Zaměstnavatel - telefon: 475 201 113
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: K Rukavičkárně 374
Bydliště - město: Praha - Klánovice
Bydliště - PSČ: 120 01
Bydliště - telefon:
Bydliště - fax:
Email: sekretariat@sces.cz
Poznámka: posuzování vlivů na životní prostředí
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: