Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Bauer Pavel Mgr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
70301/ENV/07, 76136/ENV/12, 31872/ENV/17, MZP/2022/710/2476
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
8903/1612/OIP/03
Platnost do: 01.11.2027
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: Mgr. Pavel Bauer, OSVČ
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: Březový Vrch 737/13
Bydliště - město: Liberec XV
Bydliště - PSČ: 460 15
Bydliště - telefon: 607 857 900
Email: ekobau@seznam.cz
Poznámka: posuzování územních plánů měst a obcí, Natura 2000, EIA - komerční a výrobní areály, sportovní a rekreační areály, obnovitelné zdroje energie, těžba, dopravní stavby, zemědělská výroba
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: