Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Postbiegl Stanislav Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
46513/ENV/06, 35999/ENV/11, 13779/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
1178/159/OPVŽP/97
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: AMEC FOSTER WHEELER, s. r. o.
Zaměstnavatel - ulice: Křenová 58
Zaměstnavatel - mesto: Brno
Zaměstnavatel - PSČ: 602 00
Zaměstnavatel - telefon: 725 607 978
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Milešovice 3
Bydliště - město: Otnice
Bydliště - PSČ: 683 54
Bydliště - telefon: 732 224 583
Bydliště - fax:
Email: postbiegl@woodplc.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika: Ano
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano