Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
36817/ENV/06, 104550/ENV/10, 87608/ENV/14
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
14563/1610/OPVŽP/97
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Ecological Consulting, a.s.
Zaměstnavatel - ulice: Na Střelnici 48
Zaměstnavatel - mesto: Olomouc
Zaměstnavatel - PSČ: 779 00
Zaměstnavatel - telefon: 585 203 166, 603 584 222
Zaměstnavatel - fax: 585 203 169
Bydliště - ulice: Polomí 70, okr. Prostějov
Bydliště - město: Polomí
Bydliště - PSČ: 798 55
Bydliště - telefon:
Bydliště - fax:
Email: jaroslav.bosak@ecological.cz
Poznámka: Zemědělství a lesní hospodářství, dobývání nerostů, klasická energetika, výroba a zpracování kovů, průmysl stavebních hmot, dopravní zařízení, odpadové hospodářství, ostatní, SEA
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano