Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Motl Luboš Mgr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
43270/ENV/06, 6741/ENV/11, 37034/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
1522/243/OPVŽP/99
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Environmentální a ekologické služby, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Jiráskova 413
Zaměstnavatel - mesto: Litvínov
Zaměstnavatel - PSČ: 436 01
Zaměstnavatel - telefon: 417 633 256, 731 411 700 (bez sms)
Zaměstnavatel - fax: 476 731 517
Bydliště - ulice: Louhická 139
Bydliště - město: Litvínov - Hamr
Bydliště - PSČ: 435 42
Bydliště - telefon:
Bydliště - fax:
Email: info@ees-servis.cz
Poznámka: obnovitelné zdroje, energetické stavby, těžba nerostných surovin, nakládání s odpady, soudní znalec v oboru ekologická rizika a škody na ŽP
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: Ano