Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Mertl Alexandr Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
45335/ENV/06; 50206/ENV/11, 51008/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
961/196/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství
Zaměstnavatel - ulice: Trstěnice č.p. 106
Zaměstnavatel - mesto: Trstěnice u Litomyšle
Zaměstnavatel - PSČ: 569 57
Zaměstnavatel - telefon: 461 634 530
Zaměstnavatel - fax: 431 634 530
Bydliště - ulice: Trstěnice č.p. 106
Bydliště - město: Trstěnice u Litomyšle
Bydliště - PSČ: 569 57
Bydliště - telefon: 777 903 767
Bydliště - fax:
Email: mertl@iol.cz
Poznámka: ovzduší
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: Ano