Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Píša Radek Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
47192/ENV/06; 113632/ENV/10, 46960/ENV/15, MZP/2021/710/4361
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
7270/856/OPVŽP/97
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: OSVČ
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: Konečná 2770
Bydliště - město: Pardubice
Bydliště - PSČ: 530 02
Bydliště - telefon: 731 518 606
Email: pisa@radekpisa.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: Ano